«Вагондар биржасы (©)» RailCommerce үшінші деңгейдегі ақпарат қауіпсіздігінің талаптарына аттестаттаудан өтті 08.12.2017

«Вагондар биржасы (©)» RailCommerce үшінші деңгейдегі ақпарат қауіпсіздігінің талаптарына аттестаттаудан өтті

 

Бүкіл Еуразиялық континентте теміржол тасымалы үшін жүктер мен вагондардың іздестіру сервисін ұсынатын РЭЙЛ КОММЕРС электрондық сауда алаңшасы (Вагондар биржасы), жаңа нарықтарға шыға отырып және жаңа сервистерді ұсына отырып, ақпараттық өзекті үдетіп жатыр, осыған байланысты алаңшада деректердің қорғаны пішіндерін күшейтуді өткізеді.

 

2017 жылдың қазанында «Вагондар баржасы ©» RailCommerce ақпаратты қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің, әдістемелік құжаттардың, стандарттардың ережелері мен талаптарына сәйкес дербес деректерінің қорғалуының үшінші деңгейінің талаптарына сәйкестікке аттестаттаудан өтті (төм. қараңыз). Биржа аттестациясын Security Information Systems Umbrella компаниясы өткізді, оның ақпаратты қорғау саласында қызметтерді көрсету үшін Ресей ФҚҚ-ның және Ресей ТЭБФҚ-ның барлық қажетті лицензиялары бар.

 

Алаңша жүйеде пайдаланылатын БЖ-ны әзірлеу мүмкіндігіне ие болмайтын үшінші бұзушылар тарапынан өзекті қауіп-қатерлерден үшінші түрдегі қорғау бойынша талаптарға сәйкес келеді. Вагонда биржасының Пайдаланушылары көзқарасынан бұл алаңшаның сауда сервистерін іске асыру шектерінде жүйенің қорғанысын, пайдаланушылардың және олардың әрекеттерінің сауданың  ашық және дискриминациялық емес үдерісіне сыртқы араласудан қорғанысын растайды.

 

«РЭЙЛ КОММЕРС» ЖШҚ Ресей Федерациясының 2006 жылдың «27» шілдесіндегі № 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» Федералдық заңына, Ресей Федерациясы Үкіметінің 2012 жылдың «01» қарашасындағы № 1119 «Дербес деректерді ақпарат жүйелерінде өңдеген кезде оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қаулысына, Ресей ТЭБФҚ 2013 жылдың «18» ақпанындағы № 21 «Дербес деректерді ақпарат жүйелерінде өңдеген кезде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдық және техникалық шаралардың құрамы мен мазмұнын бекіту туралы» бұйрығына, Ресей ФҚҚ 2014 жылдың 10 шілдесіндегі № 378 «Ресей Федерациясының Үкіметі белгілеген қорғалғандықтың әрбір деңгейлері үшін дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды орындауға қажетті ақпаратты криптографиялық қорғау шараларын пайдалана отырып, дербес деректерді ақпарат жүйелерінде өңдеген кезде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдық және техникалық шаралардың құрамы мен мазмұнын бекіту туралы» Бұйрығына сәйкес дербес деректердің қорғалғандығының 3-деңгейі қамтамасыз етілген ақпараттандыру объектілеріне қойылатын ақпарат қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UMBRELLA

                                                                 Security Information Systems                                                                 

 

                                                                                                                                                                                БЕКІТЕМІН

 

                                                                                               «Амбрелла» ЖШҚ бас директоры

                                                                                                            /Қолы/          Е.Ю. Канцедалов

                                                                                                          «30» қазан 2017 жыл

                                                                                               /Мөр: ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ

ҚОҒАМ, МӘСКЕУ, НМТН*Амбрелла

                                                                                                    Ақпараттық жүйелерді қорғау/

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

СӘЙКЕСТІК АТТЕСТАТЫ

 

 № АС 004.05/2017

 

 

«Темір жол көлігімен жүк тасымалдаудың электрондық

сауда алаңы» дербес деректердің ақпараттық жүйесі

 

 

АҚПАРАТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТАЛАПТАРЫНА 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Берілді:                       «30» қазан 2017 жыл

                                                                       Жарамдылық мерзімі: «29» қазан 2020 жылға дейін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ресейдің ТЭБФҚ лицензиясы

            Тіркеу нөмірі 2825

            11 наурыз 2016 ж.